STICHTING LETSELSCHADENEWS

Stichting LetselschadeNEWS is opgericht met als doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van de letselschaderegeling. Uitgangspunten zijn daarbij de wensen en verlangens van het slachtoffer. Verder wordt gefocust op wat na het hebben opgelopen van letselschade nog mogelijk is en wat er nodig is dit ook daadwerkelijk te bereiken. Opbrengsten uit projecten, donaties en subsidies worden gebruikt om initiatieven te steunen die dit alles kunnen bevorderen.

 

LETSELSCHADENEWS

Een van de projecten van de stichting betreft de uitgifte van het magazine LetselschadeNEWS dat vier maal per jaar verschijnt. Hierin kunt u inspirerende verhalen van slachtoffers terugvinden die na een trauma met lichamelijk en/of psychisch letsel de weg terug hebben gevonden of misschien wel een andere weg hebben ingeslagen en zo weer de zin van het leven hebben teruggevonden. Ook is er in het magazine altijd aandacht voor de laatste therapieën, begeleiding en hulpmiddelen die helpen om dit te kunnen bereiken. Tot slot wordt bericht over initiatieven en innovatieve ontwikkelingen die de schaderegeling in positieve zin kunnen beïnvloeden. Opbrengsten uit abonnementen komen ten goede aan het doel van de stichting. Lees meer

 

DE LETSELSCHADE ACADEMY

De stichting heeft ook De Letselschade Academy opgericht vanuit de behoefte in de praktijk aan meer praktijkgerichte cursussen en workshops voor advocaten, experts, schaderegelaars en ondersteunend personeel. Permanente educatie is vaak duur en het gebruikelijke aanbod erg theoretisch en vakkennis gericht. Het professioneel bezig zijn met slachtoffers van letselschade vraagt echter ook vaardigheden op communicatief en organisatorisch vlak. Na een doorgemaakt trauma is het vaak lastig voor een slachtoffer te communiceren over hetgeen men is overkomen. De professional moet zich daar bewust van zijn en weten wat de valkuilen kunnen zijn en hoe een ander te organiseren. Lees meer

 

LETSELDOSSIERONLINE

Online producten en diensten kunnen een belangrijke bijdrage vormen voor de nieuwe generatie slachtoffers en professionals die gewend zijn om via deze weg te communiceren. De stichting heeft er daarom voor gekozen werk te maken van de door-ontwikkeling van een software programma onder de naam LetselDossierOnline. Daarbij is uitgangspunt dat het vooral en in de eerste plaats moet bijdragen aan het voor het slachtoffer makkelijker maken om, hetgeen men nodig heeft, te kunnen verkrijgen. Zo is het mogelijk gemaakt om via het internet altijd en overal het eigen dossier in te kunnen kijken en een online schadestaat bij te houden ten behoeve van een vlot verlopende bevoorschotting op de schade. Ga direct naar site 

 

Paulien Reuvels

Ik ga mijn advocaat hier meteen van op de hoogte brengen.

Richard Berentsen

Een mooie steun in de rug voor slachtoffers.

Carla Kagie

Benieuwd naar het eerste gedrukte nummer!

Johan de Vries

Ik ben al twee jaar 75% afgekeurd en Reaal vergoedt mijn abonnement.

Tilda Bakhuys

Tango met ‘n prothese, geweldig!