Het LetselschadePAVILJOEN

Het LetselschadePAVILJOEN is ontstaan vanuit de doelstelling een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de letselschaderegeling. Daarnaast was er een behoefte om alle betrokkenen rondom een letselschaderegeling met elkaar in contact te brengen. Een ontmoetingsplek voor letselschadeslachtoffers, verzekeraars, belangenbehartigers en dienstverlenende bedrijven en organisaties. Op het LetselschadePAVILJOEN is ruimte voor innovatieve projecten en nieuwe initiatieven. Op zes verschillende plaatsen, waaronder op het LetselschadePAVILJOEN, is een theater met een vooraf ingevuld programma waarvoor men zich kan inschrijven bij de onlineregistratie. Het aanbod in het LetselschadeTHEATER varieert van interessante sprekers, films, debatten of livestreams.  Ook kunnen letselschadeadvocaten, arbeidsdeskundigen of herstelcoaches gratis spreekuur draaien om samen te bekijken wat hun discipline voor een slachtoffer zou kunnen betekenen. Support is niet alleen informatie vergaren en kennis opdoen, maar vooral ervaren en beleven.

 

PLAZAcafé
Om partijen in een andere setting bijeen te brengen, wordt op één van de middagen een gedeelte van het terras als café ingericht, waarbij partijen een vastgelopen dossier in een aangename omgeving eens face to face kunnen doornemen. LetselPLAZA revisted; een goed initiatief dat het nodig heeft weer nieuw leven in te blazen.

 

HERSTELcafé
Op één van de middagen kan iedereen die zich met herstelgerichte dienstverlening bezighoudt ideeën uitwisselen en netwerken.  Dit alles onder het genot van een drankje.

 

Speedmediation
Tot slot wordt de mogelijkheid geboden een speedmediation te doen. Soms heeft men het face to face contact al geprobeerd en blijft men vastlopen. Het is dan goed de onderhandelingen door een gespecialiseerde mediator te laten begeleiden. Inmiddels heeft een aantal ervaren letselschademediators aangegeven bereid te zijn zich beschikbaar te stellen voor het LetselschadePAVILJOEN. Vanuit de verzekeraarsadvocatenkantoren is toegezegd met cliënten te overleggen welke zaken zich hiervoor zouden lenen. Slachtoffers en belangenbehartigers kunnen bij hun aanmeldingsregistratie ook aangeven hiervoor in aanmerking te willen komen.

 

De Letselschade Academy
Letselschade is een specialistisch vakgebied. Iedere professional is zich daarvan bewust. Daarom is het up-to-date houden van kennis essentieel om slachtoffers goed te kunnen begeleiden en adviseren. De combinatie van leuk en leerzaam is terug te vinden in het programma van De Letselschade Academy. Van woensdag 30 mei t/m vrijdag 1 juni is een gevarieerd cursusaanbod samengesteld. Door een cursus te combineren met een bezoek aan Support en het LetselschadePAVILJOEN, sla je drie vliegen in één klap: kennis vergroten, ontmoeten en ervaren.
Klik hier voor meer informatie over het cursusaanbod. 

 

Exposant
Heeft u interesse om als exposant op het LetselschadePAVILJOEN deel te nemen? Stuurt u dan een e-mail naar info@letselschadenews.nl, zodat wij contact met u op nemen over de mogelijkheden.

 

Registratie
Om verzekerd te zijn van een toegangsbewijs is het van belang eerst te registreren via de site www.supportexpo.nl. Dit geldt voor alle bezoekers, dus zowel consument als professional. Vanaf begin februari 2018 is registratie mogelijk. Door middel van een zogenaamd stroommodel kan worden aangegeven welke activiteiten men wil bijwonen. Op het toegangsbewijs, dat men bij binnenkomst ontvangt, staat vervolgens nogmaals het programma waarvoor men zich heeft ingeschreven. 

 

Paulien Reuvels

Ik ga mijn advocaat hier meteen van op de hoogte brengen.

Richard Berentsen

Een mooie steun in de rug voor slachtoffers.

Carla Kagie

Benieuwd naar het eerste gedrukte nummer!

Johan de Vries

Ik ben al twee jaar 75% afgekeurd en Reaal vergoedt mijn abonnement.

Tilda Bakhuys

Tango met ‘n prothese, geweldig!