STICHTING LETSELSCHADENEWS

Stichting LetselschadeNEWS is opgericht met als doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van de letselschaderegeling. Uitgangspunten zijn daarbij de wensen en verlangens van het slachtoffer. Verder wordt gefocust op wat na het hebben opgelopen van letselschade nog mogelijk is en wat er nodig is dit ook daadwerkelijk te bereiken. Opbrengsten uit projecten, donaties en subsidies worden gebruikt om initiatieven te steunen die dit alles kunnen bevorderen.

 

LETSELSCHADENEWS

Een van de projecten van de stichting betreft de uitgifte van het magazine LetselschadeNEWS dat vier maal per jaar verschijnt. Hierin kunt u inspirerende verhalen van slachtoffers terugvinden die na een trauma met lichamelijk en/of psychisch letsel de weg terug hebben gevonden of misschien wel een andere weg hebben ingeslagen en zo weer de zin van het leven hebben teruggevonden. Ook is er in het magazine altijd aandacht voor de laatste therapieën, begeleiding en hulpmiddelen die helpen om dit te kunnen bereiken. Tot slot wordt bericht over initiatieven en innovatieve ontwikkelingen die de schaderegeling in positieve zin kunnen beïnvloeden. Opbrengsten uit abonnementen komen ten goede aan het doel van de stichting. Lees meer

 

DE LETSELSCHADE ACADEMY

De stichting heeft ook De Letselschade Academy opgericht vanuit de behoefte in de praktijk aan meer praktijkgerichte cursussen en workshops voor advocaten, experts, schaderegelaars en ondersteunend personeel. Permanente educatie is vaak duur en het gebruikelijke aanbod erg theoretisch en vakkennis gericht. Het professioneel bezig zijn met slachtoffers van letselschade vraagt echter ook vaardigheden op communicatief en organisatorisch vlak. Na een doorgemaakt trauma is het vaak lastig voor een slachtoffer te communiceren over hetgeen men is overkomen. De professional moet zich daar bewust van zijn en weten wat de valkuilen kunnen zijn en hoe een ander te organiseren. Lees meer

 

LETSELSCHADEPAVILJOEN

Stichting LetselschadeNEWS is met de Jaarbeurs een samenwerking aangegaan om in 2018 voor het eerst Support uit te breiden met het LetselschadePAVILJOEN. Support is een tweejaarlijks event voor mensen met een bewegingsbeperking , naasten en alle vak-gerelateerde professionals. Dit jaar vindt Support met het LetselschadePAVILJOEN plaats van woensdag 21 oktober t/m zaterdag 24 oktober 2020. Op het LetselschadePAVILJOEN vindt u onder meer juridische advisering en coaching op diverse terreinen rondom letselschade. Het aanbod is breed en dynamisch, zodat zowel slachtoffer als belangenhartiger en schaderegelaar niet alleen de gewenste informatie vinden, maar ook met elkaar in contact kunnen komen. Een totaalbeleving! Lees meer